14.1.2009

HAKEMISTO HENKILÖ- JA SUKUTIEDOILLE
REGISTER TILL PERSON- OCH SLÄKTUPPGIFTERNA
INDEX OF PERSONAL AND FAMILY INFORMATION

HENKILÖKUVIA>PERSONAVBILDNINGAR>PERSONAL INFORMATION
Omakuva>Självporträtt>Self-portrait
Yksityissivuja>Privat>Private
Heikki ja Liisa Lappalainen (farmors föräldrar>father´s maternal grandparents)
Aulis Tenkasen kokoelmat v. 1925-77
osa 1: lähinnä Martti Viktor ja Elina Tenkasen jälkeenjääneitä papereita
osa 2: Martti Viktor Tenkasen käsikirjoituksia ja runoluonnoksia

ESIPOLVITAULUJA>ANTAVLOR I UPPSTIGANDE LED>ANCESTOR TABLES

Ote Enkkuan koulupiirin kartasta (1939)Isänisän (Matti Martinpka Tenkanen, talo kartassa nro 158) esipolvitaulu ja henkilöluettelo>Farfars (lähtöhenkilö=utgångsperson) antavla och personförtecking
Sisältää nimet (innehåller släktnamn, finsk standard) Hännikäinen, Jortikka, Karjalainen, Karonen, Kiiski, Kinnari, Leppänen, Lieri, Meskanen, Nihti, Paakeli, Paaso, Susi, Tenkanen, Toiviainen, Valkonen.

 

Ote Enkkuan koulupiirin kartasta, tilanne1939.
©
Hannes Akkanen

 

Isänäidin (Helena Heikintr Lappalainen) esipolvitaulu ja henkilöluettelo>Farmors (lähtöhenkilö=utgångsperson) antavla och personförteckning
Sisältää mm. nimet Akkanen, Damski, Haatanen, Herra, Ijäs, Kaasalainen, Kukko, Lappalainen, Rampa, Rantalainen, Rautiainen, Savolainen, Tihveräinen.

Äidinisän (Aapro Juhonpka Akkanen) esipolvitaulu ja henkilöluettelo>Morfars (lähtöhenkilö=utgångsperson) antavla och personförtecking
Sisältää nimet Akkainen, Akkanen, Inkinen, Javanainen, Jortikka, Karvainen, Kukko, Kuparinen, Meskainen, Mustoinen, Naskali, Paajainen, Raami, Sipiläinen, Valtoinen, Valtonen, Vilsten, Viskari, Vuohelainen.

Äidinäidin (Maria Yrjöntr Haikonen) esipolvitaulu ja henkilöluettelo>Mormors (lähtöhenkilö=utgångsperson) antavla och personförtecking
Sisältää nimet Akkainen, Haikoinen, Haikonen, Javanainen, Kaasalainen, Kilpeläinen, Kukko, Leppäinen, Pohjalainen, Pärssinen, Raami, Saaruinen, Savolainen, Talonpoika, Tiira.

Ote Enkkuan koulupiirikartasta (1939)

Maria Yrjöntytär Haikosen lapsuudenkoti sijaitsi Pyhäjärven Rahkajärven kylässä, Nurkkalan talon mailla. Perinnönjaossa Maria sai niistä osansa. Ote Enkkuan koulupiirin kartasta, vuoden 1939 tilanne. © Hannes Akkanen.

 

JÄLKIPOLVITAULUJA>ANTAVLOR I NEDSTIGANDE LED>DESCENDANT TABLES

Luukko Akan (synt. n. 1620) jälkipolvitaulusto ja henkilöluettelo>Lucas Ackas (f.cirka 1620) descendanter: tavlor och namnförtecking
Sisältää sukunimet (innehåller släktnamn, motsvarande finsk standard) Akka, Akkainen, Akkanen, Haatainen, Ijäs, Kaasalainen, Lappalainen, Meskanen, Pennainen, Rautiainen, Savolainen, Tenkanen, Tihveräinen.

Antti Akkaisen (synt. n. 1655) jälkipolvitaulusto ja henkilöluettelo>Anders Ackains (f. cirka 1755) descendanter: tavlor och namnförteckning
Sisältää sukunimet Akkainen, Akkanen, Brusius, Haikoinen, Haikonen, Herra, Hyttinen, Inkinen, Javanainen, Kilpeläinen, Kukko, Lappalainen, Meskanen, Mustoinen, Nokelainen, Paajainen, Pärssinen, Pitkänen, Pusa, Päiväläinen, Raami, Rantalainen, Repo, Savolainen, Talonpoika, Tenkanen, Tepponen, Tihveräinen, Valtonen, Vilsten, Virolainen, Viskari, Vuohelainen.

Vpl Pyhäjärven Kiimajärven kylässä asuneen Henrik Haikoisen (synt. n. 1730) jälkipolvitaulusto ja henkilöluettelo>Henrik Haikoins (f. cirka 1730) descentanter; tavlor och namnförteckning. Sisältää sukunimet Haikonen, Kilpeläinen, Pohjalainen, Suutari, Talonpoika.

PERHETAULUJA >FAMILJETAVLOR>FAMILY TABLES

Äidin vanhempien (Aapro Akkasen ja Maria Haikosen) perhe>Mors föräldrar och deras familj>Mother´s parents´ (Aapro Akkanen and Maria Haikonen) family

Etusivulle>Till förstasidan>To home page
Till förstahjälpet>To first aid