Suto66a.jpg


Salon seutukaavan runkoluonnoksen luovutus sisäasiainministeriölle v. 1966.
Vas. seutukaavaliiton edustajat Pekka Heimo ja Reino Virtanen, sis.min. edustajat Mikko Mansikka ja Hannes Jumppanen, seutukaavakonsultin edustajat Aulis Tenkanen, Matti Tausti ja Lassi Iharvaara sekä Salon Seudun Sanomien toimittaja.


Suto66b.jpg


Salon seutukaavan runko-luonnoksen esittelyä sisäasiainministeri Onni Väyryselle v. 1966. Kansliapäällikkö Arno Hannus kolmantena oikealta.


Suto66c.jpg


Salon seutukaavan runkoluonnoksen luovutus valtakunnansuunnittelu-toimistolle v. 1966.

Vas. valtakunnansuunnittelutoimiston edustajat Pauli Linkojoki ja Väinö Paavilainen.

 

This page was created with ArcSoft PhotoBase.

Page 1 of 1