2.8..2003
Aulis Tenkanen

MÄRKESPERSONER INOM SLÄKTEN TENKANEN (TENGÉN)

Yrjö Tenkanen (Jöran Tenganen), släktens stamfader. Nämnts 1737 som torpare i Sackola by av Sackola socken. Bodde senast 1747 inhysande hos sin måg, donationsbonden Johan Jäskeläinen, och hans maka Anna Tenganen (1723-1799), i Karhola by av Sackola socken. Han dog där 70 år gammal 1758, begrovs i kyrkans kor. Anna Toiviainen, stamfaderns hustru, dog 1755 i Karhola by.

Tuomas Tenkanen (1773-1837), klockare, Sackola och Maria Kituinen (1774-1851), hans hustru. Av deras söner den äldste (Johan) och yngste (Nicolaus Emanuel) blev präst och tillägnade sig namnet Tengén. Några av deras ättlingar har dock tagit igen namnet Tenkanen.

Pastor Johan (1796-1854) ingick äktenskap med Ulrika Rosenström (1800-1875), läkares dotter. Johan dog som Veckelax kapellan. Nicolaus gifte sig med Anna Blomberg (1817-1878) och fungerade som Kuolemajärvi och Björkö kyrkoherde.

Johan Tengéns son Albert (1828-1891) blev fil.mag. och präst. Hans första fru var lärarinnan Ida Tengström (1832-1866), som var av samma släkt som Jacob Tengström, första ärkebiskopen i Finland. Alberts andra fru var Malvina Selin (1854-1904). Albert fungerade först som präst i Ingermanland, senare som Mola kyrkoherde och kontraktsprost i Viborgs län. Alberts ädste son Johannes (1855-1920) blev också präst.

Släkten Tengströms stamfader var hemma i Sverige (släktnamnet har sitt urprung i Tengene socken på Västra Götaland). Från Sverige härstammar också släkten Sursill, vars ättlingar har i större omfattning utspritt i Finland. T.ex. stationsinspektören Georg Paul (1865-1917) gifte sig med Malvina Tengén (1873-1926) och Selma Bonsdorff (1842-1932) med kronofogden Fridolf Tengén (1836-1897).

Bland personer som fungerat på ledarnivå må främst nämnas stadsdirektören, dipl.ing. Arvo Tenkanen (1898-1966), som gifte sig med Johanna Pulkkinen (1900-1957).

Många personer i släkten har varit musikaliskt begåvade. Bland förgångna konstnärer kan nämnas konsertsångerskan och sångpedagogen Rosina Tengén (Albert Tengéns och Ida Tengströms dotter, 1861-1943), organisten och kompositören Aron Tenkanen (1880-1963) samt musikmannen, fil.mag. Arvi Karvonen (1888-1963) och hans broder, militärkapellmästeren Erkki Karvonen (1892-1961). Brödernas föräldrar var brofogden och vicelänsmannen Martti Karvanen och Anna Elisabet Tenkanen, dotter till Sackolas klockare Abram Tenkanen. Aleksander Karvanen (1862-1916), kompastor i Ingermansland, var en av deras söner.

Släkten känner tre folksförfattare: Aleksanteri Kuparinen (1883-1956) som blev berömd som poet under namnet Aleksanteri Aava, Emil Virtasalo (1901-1928) och Martti V. Tenkanen (1911-1971). Lärarinnan Helmi Tengén (1875-1971) blev känd som aktiv kvinnosakspionjär, filmfotografen Reino Tenkanen (1899-1995) tack vare sina dokumentfilmer.