Testamentti

Pojallemme Aleksanderille Tengasellen Testamentiksi annamme Molemmat wanhemmat isä niin hyvin äitikin alla kirjoitetulla nijmellä Tällä wapa tahtoisesti ja täytesä kunnossamme ollen, jrtaimen nijn hywin ja kaikesta Laauta Tawaran joka meidän pesäämme kuuluwaa kuoltumme on jääpä, jongan omistajaksi hän tulkon yksinänsä wähimmättäkään haitta eli kantetta Muilta Perillisiltä ja Tämän kautta Totistetan oman käten kirjoittamalla ja wierain miesten kautta annetan Sakkolassa se 3 päivä elokuuta 1862.

Abram Tengain ja waimo Anna Peltoin
klokkar

Werainna miehinnä owat olewat seuraawaiset miehet

Sakkolasta ja walkjärven kylästä
johan Thomas Kukko

T (puumerkki)