31.12.2002
Aulis Tenkanen

OTE VESULAHDEN PITÄJÄN VUOLINGON NELJÄNNESKUNNAN VEROKIRJASTA VUODELTA 1541

Vuoden 1561 maakirjasta päätellen vuoden 1541 verokirjan 5. kymmenkunta (fempte tionde) muodostui pääasiassa silloisen Salmenkylän (myöh. Himottulan, Synsiälän, kirkonseudun) veronalaisista talonpojista nykyisen Kangasniemen alueella.

Kirjureilla oli 1500-luvulla tapana voimakkaasti lyhennellä sanoja, mikä yhdessä usein epäselvän käsialan sekä lyhennyskohtiin merkittyjen ylä- tai alaviivojen vuoksi vaikeuttaa merkintöjen ymmärtämistä. Otetta tulkittaessa on käytetty hyväksi myös vuoden 1546 verokirjaa ja vuoden 1561 verollepanomaakirjaa. Kursiivilla esitetyt kirjaimet ovat tulkitsijan täydentämiä.

Veronahkaluku ("orava", myöh. veromarkka) perustui pääasiassa viljan kylvöalan siemenmenekkiin (skaala)puntina eli nauloina. Ns. päävero maksettiin veronahkaluvun perusteella; useimmat muut verot riippuivat siitä, oliko luku 5-10 eli "kokoveron" alainen vai 1-4 eli "puoliveron" alainen. Lukkaristen - Kurkien arviokunnan oli suoritettava v. 1541 pääverona 4½ pannia (span) ohraa.

Jousiluku tarkoitti vielä v. 1541 työkykyisten talonpoikien ja heidän vähintään 15-vuotiaiden poikiensa yhteenlaskettua lukumäärää, ajan mittaan muutkin työkykyiset miehet otettiin huomioon. Näyttää siltä, että talollisten nuorten naimattomien pojat jätettiin usein kirjaamatta, joskus jopa jousiluvun ulkopuolelle. Rengit eivät sisältyneet jousilukuun.

Ffemte Tijend

Verovelvollisen nimi Nimi standardimuodossa Kirjurin käsialaa Vero-
nahkoja
Skinn
Kylvöala
puntina
Scolpfund
land
Jousia
bogar
Niclis reijnickeinen
antti
laurens
Niklis Reinikainen
Antti Reinikainen
Lauri Reinikainen


7


2


4

Antti oranen
per
Antti Oranen
Pekka Oranen
  10 8 3
Matts oranen Matti Oranen   7 4 2
Laurens oranen
per hijmottuinen
Lauri Oranen
Pekka Himottuinen
  7 4 2
Niclis
Antti antinpoica rämeinen
Lars
per ioananpoica
Niklis Rämänen
Antti Antinpoika Rämänen
Lauri Rämänen
Pekka Juhananpoika
Rämänen
7 2 4
per
joan halttonen
Laurens
per pouelinpoica
Pekka Halttunen
Juhana Halttunen
Lauri Halttunen
Pekka Paavalinpoika
Halttunen
7 4 4
Antti rämänen Antti Rämänen   6 2 2

Laurens luckarinen
per
per kurcki
Lauri Lukkarinen
Pekka Lukkarinen
Pekka Kurki
9 6 4
Claus claunpoica Klaus Klaunpoika
(Hänninen)
  4 4 1
Laurens henninen Lauri Hänninen   3 1 2
laurens tiihonen Lauri Tiihonen   4 3 1
Joan mickonen Juhana Mikkonen   4 3 1
antti henttinen Antti Henttonen   4 3 2
Laurens kauppinen Lauri Kauppinen   4 3 1

Lähteet
Savon verokirja 1541, VA 6133, sivut 45v, 45 ja 46v; mikrofilmi ES 941, Kansallisarkisto.
Manninen, Antero, 1953: Kangasniemen historia I, erityisesti s. 50-57 (vuoden 1561 verollepanomaakirja), 94-97 (verotusjärjestemä).
Toivo Pietikäinen: Sukututkijan Aapinen. Kustantaja Sukututkimustoimisto Juuret. Kuopio. Sivulla 85 tulkittu ote Savon verokirjasta v. 1541.